Loonadministratie

Wij verzorgen voor diverse bedrijfstakken de loonadministratie en tevens kunnen wij de bijbehorende personeelsadministratie voor u voeren. Ons team bestaat uit ervaren en gemotiveerde salarisadministrateurs. Ook de benodigde kennis voor personeelsadvies en het voeren van de personeelsadministratie is aanwezig. U kunt bij ons terecht met al uw personeelsvragen. U bepaalt zelf in hoeverre u de administratie (gedeeltelijk) zelf voert of uitbesteed aan Accolade Administratie en Adviesgroep.

 

De loonadministratie behelst onder andere:

 • Het inrichten van uw salarisadministratie met de betreffende wettelijke regelingen en de bedrijfstakregelingen die binnen uw bedrijf van toepassing zijn.
 • Het berekenen van de salarissen op basis van de afspraken die u met uw medewerker heeft gemaakt, onder inhouding van de wettelijke inhoudingen zoals loonheffing en zorgbijdrage. Ook bedrijfstakregelingen zoals pensioenpremie en werknemersbijdragen in andere fondsen worden verwerkt.
 • U ontvangt van ons de salarisspecificaties in 2-voud. U heeft 1 exemplaar voor uw administratie en 1 exemplaar reikt u aan de medewerker uit.
 • U ontvangt van ons een betaalstaat of een CLIE-opbestand waarop de netto salarissen van uw medewerkers worden gespecificeerd.
 • Wij leveren de loonaangifte-gegevens digitaal aan bij de Belastingdienst en u ontvangt van ons tijdig de gegevens ten behoeve van de afdracht loonheffing.
 • Uw premienota’s worden gecontroleerd en aangesloten met de salarisadministratie
 • Wij kunnen een looncontrole door de belastingdienst of overige instantie begeleiden
 • U kunt bij ons terecht voor advies over fiscale loonaspecten
 • U kunt proformaberekeningen laten maken voor bestaand personeel of voor mogelijk toekomstige werknemers
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij uw mutaties importeren in Unit-4

 

De personeelsadministratie omvat onder andere:

 • Advisering in arbeidsvoorwaarden, personeelsaangelegenheden of bij aanname van personeel
 • Arbeidsrechtelijke vraagstukken
 • Het verzorgen van de verzuimmeldingen
 • Aanlevering bij diverse instanties van mutaties in uw personeelsbestand, bijvoorbeeld bij uw verzekeraar, pensioenfonds of arbodienst. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal
 • Begeleiding bij conflictsituaties met personeel
 • Wij ondersteunen u bij ontslagkwesties
 • Wij adviseren u inzake de arbeidsovereenkomst en stellen de arbeidsovereenkomst voor u op
 • Wij adviseren u inzake de op uw bedrijf van toepassing zijnde CAO

 

Wij bieden de mogelijkheid de loonadministratie online via ons klantenportaal te voeren, zowel voor ondernemers die gehele administratie aan ons besteden als ook voor ondernemers die een gedeelte voor eigen rekening nemen.