Administratieve dienstverlening

Onder administratieve dienstverlening verstaan we het verzorgen van de financiële administratie en het verstrekken van administratieve ondersteuning, al dan niet op locatie. Op basis van de financiële administratie verzorgen wij de aangifte omzetbelasting.

 

Wij besteden veel aandacht aan de wijze waarop we de financiële administratie voeren. Wanneer dat namelijk slim gebeurd, is het vervolgtraject als het samenstellen van de jaarrekening en winstaangiften uitermate efficiënt uit te voeren vanwege de koppelingen tussen de verschillende softwareprogramma’s die wij op kantoor hanteren. Om deze reden zien wij een trend dat steeds meer ondernemers hun financiële administratie aan Accolade uitbesteden.

 

Wij bieden de mogelijkheid de boekhouding online via ons klantenportaal te voeren, zowel voor ondernemers die gehele administratie aan ons besteden als ook voor ondernemers die het invoerwerk voor eigen rekening nemen. Het voordeel is dat zowel Accolade als de ondernemer op elk moment toegang heeft tot de actuele stand van zaken.