Minder eigenrisicodragers WGA, terugkeerpremie ZW in 2015

Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA is begin dit jaar afgenomen. 8.000 werkgevers keerden terug naar het UWV en minder dan 300 werkgevers werden eigenrisicodrager. Bij de ZW was er wel sprake van een forse toename van het aantal eigenrisicodragers. Dit blijkt uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkelingen in WGA- en ZW-markt. In deze brief kondigt Asscher ook de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV.

‹ Terug