Leges over onderhouds- en uitbreidingskosten

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt geen onderscheid gemaakt tussen kosten voor onderhoud en uitbreiding. Ook onderhoudskosten die niet vergunningplichtig zijn behoren tot de bouwkosten waarover leges wordt berekend.

‹ Terug