30%-regeling niet voor aanvullende dienstbetrekking

Volgens de Hoge Raad heeft is de 30%-regeling niet van toepassing op een dienstbetrekking die, na een termijn van drie maanden, wordt aangegaan in aanvulling op een dienstbetrekking waarvoor de regeling wel geldt. Voor de aanvullende dienstbetrekking is de werknemer namelijk niet als ingekomen werknemer aan te merken.

‹ Terug